Project Lift

Project Lift Atölye Programı

Aile Görüşmesi

Project Lift, aile görüşmelerinde Suriyeli mülteci ailelere proje tanıtılıyor, katılacak çocukların kayıtları alınıyor ve sosyal – psikolojik değerlendirmeler yapılıyor.

Sosyal Aktiviteler

Çocuklar ve yaşadıkları toplum arasındaki ilişkileri güçlendirmek için atölye sonrası kazandıkları becerileri kullanarak topluma adapte olmaları için çeşitli aktivilere katılınılır.

15 Travma Rehabilitasyonu Seansı

Travmalarını atlatmalarına yardımcı olmak için tasarladığımız yaratıcı sanat atölyelerimize katılan çocuklar kendileriyle ilgili içgörü kazanırlar. Öz denetim, kişisel organizasyon ve duyguları, istek ve arzularıyla ilgili iletişim kurma becerileri artar. Travmaya dair izleri azalır.

Okuma Günü

Çocukların yaratıcı aktiviteler ve hikâyelerle kendi kendilerini, sağlıklı bir şekilde ifade edebilmelerine teşvik etmek için yaptığımız okuma günleri.

Project Lift ‘Tut Elimi’

Project Lift’in ‘Tut Elimi’ atölye çalışmalarında ilk misafirlerimiz Suriyeli mülteci çocuklar.

Suriye’de 2011 baharında başlayan iç savaş nedeniyle yaklaşık 7.6 milyon Suriyeli ülkelerini zorunlu olarak terk etti ve bu mültecilerin %45’i Türkiye’ye geldi. 2015 Aralık ayı itibariyle Türkiye’de kayıtlı Suriyeli mülteci sayısı 2.5 milyonu geçti. Bu mültecilerin 1 milyondan fazlası ise çocuk.

İç savaşa mağruz kalan bu çocuklar sadece savaşın izleriyle değil, yaşadıkları yerlerden uzaklaştırılmış olmalarının getirdiği stres, bu nedenle artması olası aile içi şiddet, cinsel taciz ve en temel kaynaklardan yoksun kalmak da dâhil olmak üzere bir dizi başka sorunla baş etmek zorunda kalacaklar. Bütün bunların yanı sıra, mültecilerin varlığı, kendileri ile yerel halk arasında gerilim yaşanmasına da neden olmaktadır.

Geçmişlerinde ciddi travmalar yaşamış çocuklar, kendilerini ifade etmek, iletişim kurmak ve zorlu hayat şartlarıyla başa çıkmak için şiddet içeren davranışlar sergilemeye başlayabilirler. Bu çocukların genç yaşta şiddete başvurmalarını ve ileride suça iştirak etmelerini önlemek bakımından, bu tür davranışların ortaya çıkmasından sonra önlem alıp bunları bastırmaya çalışmaktansa önleyici tedbirler yoluyla sağlıklı müdahalelerde bulunmak önemlidir.

“Tut Elimi Projesi” kapsamında, başta savaş, göç, kayıp, şiddet gibi travmalara maruz kalan bu çocuklar olmak üzere ülkemizde misafir olan tüm mülteci ve sığınmacı çocuklara psikososyal destek sağlanmayı amaçlıyoruz.

Kalp Kalbe

Kalp Kalbe Projesi, biçimi ve uygulama şekli olarak Tut Elimi Projesi ile benzer niteliktedir ancak ilgili hedef kitlenin özelliklerine göre farklılıklar içermektedir. Kentlerin dış çeperlerinde yaşayan yoksul/yoksun ailelerin çocukları, suça bulaşmış ya da eğilimli çocuklar, sokakta yaşayan/çalışan çocuklar, herhangi bir nedenle şiddet veya travmaya maruz kalmış olan çocuklar bu projenin hedef kitlesi arasında yer almaktadır.

Kalp Kalbe projesi ile travmatik yaşantılara maruz kalmış farklı kesimlerden Türkiyeli çocuklara psikolojik destek ve iyileşme sağlamayı amaçlıyoruz. Travmanın etkilerini azaltmak üzere, proje kapsamında “psikolojik iyileşme becerileri” modeli ile görsel sanat, dans-hareket ve müzik terapi yöntemlerini kullanarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Gönüllü Ol

Daha çok çocuğa ulaşmamız için bize maddi, manevi ve ayni destek olabilirsiniz.

Eğitimler

Gönüllü Eğitimleri

Sanat Terapisi Atölyelerine katılacak tüm gönüllülerimiz için atölyeden birkaç hafta önce genel bir proje ve travma eğitimi verilmektedir. İki gün süren eğitim programı kapsamı şu şekildedir:

 • Psikolojik İyileştirme Becerileri
 • Travma ve yarattığı etkiler
 • Travma sonrası duygusal tepkiler
 • Çocuklarda travma
 • Travmaya maruz kalmış çocuklarla ilgilenirken dikkat edilmesi gereken hususlar
 • Atölye programı kapsamında görev dağılımı; görsel sanatlar, müzik ve hareket Terapi seanslarının her birinde gönüllülere düşen görevler
 • Gönüllü katılım sırasında karşılaşılan travmatik hikâyelerle bireysel olarak başa çıkma

Atölyelere dâhil olan gönüllüler için ayrıca her günün sonunda atölye terapistlerimiz tarafından süpervizyon verilmektedir. Süpervizyon sürecinde hem atölyenin gidişatı hakkında geri bildirim alınmakta ve çocukların takibi yapılmakta hem de gönüllülerin karşılaştıkları zor durumlarla, duygusal etkilerlerle baş edebilmeleri için yardımcı olunmaktadır.

Travma Eğitimleri

Project Lift’in klinik süpervizörü, talep geldiği zamanlarda çeşitli kurumlara travma eğitimi vermektedirler. Yerel STK’ların, üniversitelerin ve travmaya yönelik sosyal proje geliştiren girişimcilerin talep içeriklerine göre uyarlama yapılarak eğitim programları hazırlanmaktadır.
Eğitim seminerlerine örnekler:

 • Travma sonrası çocuk popülasyonlarıyla nasıl çalışılır?
 • Post-travma okazyonlarında sanat terapisi kullanımı
 • Sanatın terapötik kullanımında dikkat edilmesi gereken unsurlar
 • İçerik geliştirme

Gelecek Projelerimiz

AFET VE ACİL DURUM PROJESİ

Bir yandan güvenli bir yaşam arayışı ile ülkemize sığınan, diğer yandan ülkemizde zor koşullarda gelişimini sürdüren çocuk ve gençlere yönelik iki ayrı proje ile destek verirken ülkemizde yaşanan afet, şiddet ve terör mağduru sivillerin ve şehit ailelerinin çocuklarına da bireysel destek hizmeti sunmayı planlıyoruz.

Ülkemizde yaşanan şiddet ve terör olaylarının doğrudan mağduru olan bu çocuk ve gençlere yönelik bireysel destek hizmetleri öncelikle İstanbul’da, zamanla diğer illerde bulunan kişilerin hizmetine sunmayı hedefliyoruz.