Kimler İçin Çalışıyoruz?

Travmatik çocukluk deneyimleri yaşamış çocukların, zorlu yaşam koşullarıyla mücadele etme ve etkili iletişim kurma becerilerinde azalma görülür. Davranışlarında agresif tutumlar ve şiddete yatkınlık başlayabilir. Travma ile olabildiğince erken ilgillenmenin, davranışlar suça dönüştükten sonra kontrol altına almaya çalışmaktan daha başarılı olduğu kanıtlanmıştır.

Ne yazık ki günümüzde göç ve savaş nedeniyle kayıplar yaşamış, doğal afet gibi toplumsal veya bireysel travmaya maruz kalmış çocuklar üzerine belirlenmiş çalışma kuralları yoktur. Kaynak yetersizlikleri, çocuk bakım uzmanlarının travmalı çocuklara etkili bir şekilde destek olmalarını, gelişimlerine ve adaptasyonlarına yardımcı olmalarını kısıtlamaktadır.

Project Lift eğitim ekibi, bu gruba dahil çocuklara çalışma alanındaki değerli ve geniş birikimi sayesinde çocuk gelişimi ve travma rehabilitasyonu konusunda gerekli metotları geliştirerek kapsamli bir bilgi bankası sunmaktadır.

Terapötik Yaklaşımımız

Çocukların travmalarını atlatmalarına yardımcı olmak için tasarladığımız yaratıcı sanat atölyelerimizde Psikolojik İyileşme Becerileri modelini temel alarak görsel sanatlar, müzik, dans ve hareket terapilerini kullanıyoruz. Psikolojik İyileşme Becerileri (SPR) programı, ABD Ulusal Çocuk Travma ve Stres Ağı ile ABD TSSB Ulusal Merkezi tarafından afete müdahale ve araştırma grupları tarafından hazırlanmıştır. Amerika Birleşik Devletleri’nde ve uluslararası arenada pek çok afet sonrası programda kullanılmaktadır. Bu model travma geçirmiş kişilere yaşadıkları stresi azaltma ve travma sonrası ortaya çıkan olumsuz durumlarla baş edebilme becerileri kazandırma üzerine kurulmuştur.

Project Lift SPR modelini sanat terapileri metodu ile birleştirip uygulayan ve bu konuda öncülük yapan tek projedir.

Yaratıcı Sanat Terapisi

Yaratıcı sanat terapisi, kişilerin düşüncelerini, duygularını, fikirlerini ve deneyimlerini kendilerine has ve öznel bir şekilde sanat yoluyla keşfetmeleri ve ifade etmelerini destekleyen bir tedavi yöntemidir. Sanat sınıfında, karalama tekniğiyle duyguları kâğıda aktarma, müzik sınıfında müzik aletleriyle vakit geçirme ve hatta orkestra şefliğini öğrenme, hareket terapisi sınıfında bir düşünceyi ya da duyguyu dans ederek veya beden hareketleriyle aktarma gibi aktivitelerle, çocuklara kendilerini ifade etmeleri, yoğun olarak hissettikleri yıkıcı duygulardan arınmaları sağlanmaktadır. Ayıca çocuklar bu sayede kendilerini keşfetme, kendi kendini düzene sokabilme ve etkili bir şekilde kendini ifade edebilme becerilerini geliştirebilmektedirler. Aynı zamanda sanat evrensel olduğu için dil bariyerini de ortadan kaldırır. Yeni hatıralar yaratır, kontrol duygusu geliştirir ve hayal gücünü besler.

Proje Lift atölye çalışmalarında, görsel sanat materyallerinin kullanımı, müzik icra etme ve dans ederek bedeni hareket ettirme gibi yaratıcılığın kullanıldığı aktiviteler ile çeşitli Psikolojik İyileşme Becerileri öğretilmektedir:

  • Problem çözümü becerilerini geliştirmek
  • Pozitif dışavurumu tanıtmak
  • Duyguları ve hisleri tanımlamak
  • Tepkileri yönetmek
  • Yardımcı düşünceyi ön plana çıkarmak
  • Sağlıklı sosyal ilişkilerin tekrar kurulmasını sağlamak