EN
TR

Kapasite Geliştirme Programları

Dezavantajlı gruplarla çalışan kurumlar için, kendi programlarına adapte edilebilen özel eğitimler hazırlıyoruz. Bu eğitimlerle travmaya duyarlılığı artırmayı, farklı kişi ve kurumların ruh sağlığı ve psikososyal destek konusundaki kapasitesini geliştirmeyi amaçlıyoruz. Yaşayabilecekleri duygusal tükenmişlik sendromuyla başa çıkabilmeleri için, saha ekipleri için de destek programları düzenliyoruz.

 

Program, ihtiyaç duyan kuruluşların başta MHPSS birimleri olmak üzere, tüm ofis ve saha personelleriyle diğer insani yardım programları çalışanları için oluşturuldu. Çocuk koruma kapasitesinin artırılması ve duruma en uygun prosedürlerin uygulanabilmesi için; MHPSS’in sağlam bir şekilde oturtulması ve saha uzmanlarının yetiştirilmesi gerekiyor. Bu eğitimlerle çalışanların hem acil durumlar için kendilerini hazırlamaları, hem de ikincil travma etkilerinden kendilerini koruyabilmeleri hedefleniyor.

Artboard-100-1024x958

Kimler faydalanabilir?

Farklı kurumların, travmalı toplulukların farklı ihtiyaçlarına hitap eden özelleştirilmiş uygulamaları olduğunu göz önünde bulundurarak, eğitim ve kapasite geliştirme programlarını, kurumlara göre özel olarak tasarlıyoruz. Bu sebeple ilk adım, iki aşamalı olarak kapsamlı ihtiyaç analizlerinin yapılması olarak öne çıkıyor.

 

Bireysel düzeyde; MHPSS ve insani yardım programı çalışanlarının, ikincil travma mağduriyeti, tükenmişlik sendromu ve kişisel ihtiyaçlarını ele alıyoruz. Kurumsal düzeyde ise program ve hizmetler, iletişim yönetimi ve koordinasyon adımlarını değerlendiriyoruz. İlk ihtiyaç analizlerinin sonuçlarına göre, ilgilenen organizasyonlara ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda MHPSS kapasite geliştirme programının bir ya da daha fazla modülünü öneriyoruz.